SZUKAJ BADANIA

Jakość

jakosc

Posiadamy system zarządzania jakością zgodny z PN-EN ISO 15189

Laboratoria Synevo jako jedne z pierwszych w Polsce wdrożyły system zarządzania jakością zgodny z normą PN-EN ISO 15189, który obejmuje organizację, zarządzanie oraz działalność badawczą laboratoriów.

W celu uzyskania obiektywnych dowodów skuteczności wdrożonego systemu zarządzania jakością Zarząd Synevo podjął decyzję o poddaniu laboratoriów ocenie przez Polskie Centrum Akredytacji  – jednostkę niezależną posiadającą uprawnienia do potwierdzania wyników badań.

Nasze mocne strony wg auditorów z Polskiego Centrum Akredytacji

Auditorzy wizytujący Laboratoria Synevo jako mocne strony wymienili:

  • kompetentny personel
  • zaangażowanie
  • doskonałe warunki lokalowe i środowiskowe
  • nowoczesne wyposażenie badawcze
  • doskonałe wyniki uzyskiwane w kontroli zewnątrz laboratoryjnej

Prowadzimy ciągły monitoring jakości poprzez audyty wewnętrzne oraz audyty „drugiej ręki”. Zleceniodawcy oceniają pracę laboratoriów pod kątem własnych oczekiwań. Podobne kontrole są prowadzone przez jednostki nadrzędne – Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa, Senepid.

Do badań wykorzystywane są wyłącznie certyfikowane odczynniki, zestawy i aparaty, między innymi Roche Diagnostics, bioMereux, Abbott, Siemens.

Prawidłową identyfikację i identyfikowalność zapewnia system kodów kreskowych i specjalistyczne oprogramowanie. Firma w trosce o swoich pacjentów wdrożyła program kontroli wewnętrznej i międzylaboratoryjnej, który gwarantuje wysoką jakość analityczną badań.

Certyfikat zgodności z normą PN-EN ISO 15189 dla Synevo sp. z o.o. do pobrania TUTAJ.
Zakres akredytacji: AM 002

Podstrona akredytacji Laboratoriów Medycznych Synevo Sp. z o.o. na stronie Polskiego Centrum Akredytacji