SZUKAJ BADANIA

Badanie nasienia w Krakowie – Oferta Synevo

Zrób badanie nasienia – to początek pełnej diagnostyki męskiej niepłodności

W celu precyzyjnej analizy wykonaj badanie nasienia w Krakowie, gdzie oceny spermiogramu dokonuje nasz wykwalifikowany diagnosta laboratoryjny z dużym doświadczeniem zawodowym, Pani mgr Barbara Kuśnierczyk. Badanie to pozwala określić zdolności rozrodcze mężczyzny oraz zdiagnozować ewentualne przyczyny problemów dotyczących płodności.

Zapraszamy do naszego Punktu Pobrań Synevo w Krakowie przy ulicy Basztowej 15/3 i 3B (MAPA).

Rejestracja i godziny przyjęć pacjentów

W celu umówienia wizyty, prosimy o rejestrację telefoniczną pod numerem tel. 12 422 21 90 w godzinach pracy punktu pobrań: pon. – pt. 7.00 – 18.00, sob. 7.30 – 14.00
Badanie nasienia wykonywane jest we wt. 15.00 – 18.00 i czw. 9.00 -12.00

Badanie nasienia w Krakowie – Poradnik pacjenta:

Badanie ogólne nasieniaBadanie nasienia w Krakowie Synevo

Rodzaj materiału: Materiałem do badania jest nasienie pobrane drogą masturbacji, do jałowego pojemnika. Pobranie nasienia odbywa się w Punkcie Pobrań Laboratorium Medycznego Synevo Kraków przy ul. Basztowej 15/3 i 3B. Do dyspozycji pacjenta udostępnione jest niekrępujące pomieszczenie z osobnym wejściem, oddzielone od kontaktu z innymi pokojami pobrań, w których obsługiwani sa pozostali pacjenci.

Przygotowanie pacjenta:

Zaleca się wykonanie badania nasienia po zachowaniu okresu wstrzemięźliwości płciowej (czas od ostatniego wytrysku nasienia) od 3 do 7 dni. W przypadku kolejnego badania nasienia pacjent powinien zachować ten sam okres wstrzemięźliwości płciowej, jaki zachowany był przy pierwszym badaniu.

      • Nasienie należy pobrać drogą masturbacji do jałowego pojemnika (dostarczany przez laboratorium).

      • Nasienie powinno być oddane do pojemnika w całości, przy zachowaniu podstawowych zasad higieny. Jeśli nasienie nie zostało oddane w całości, pacjent zobowiązany jest poinformować o tym personel laboratorium.

      • W przypadku problemów z oddaniem nasienia w laboratorium, dopuszczalne jest oddanie nasienia w warunkach domowych podczas stosunku płciowego do specjalnej prezerwatywy bez środków plemnikobójczych i dostarczenie materiału do badania w czasie nie przekraczającym 60 minut od oddania ejakulatu.

Sposób pobrania materiału opisuje ulotka Instrukcja dla pacjenta: „Pobranie nasienia”

Stosowana metoda: Badanie makroskopowe i mikroskopowe

Badanie makroskopowe nasienia wykonywane jest na podstawie oceny wzrokowej, przy użyciu papierków lakmusowych (wskaźnikowych) oraz wagi laboratoryjnej i obejmuje:

• czas upłynnienia
• ocenę objętości
• ocenę barwy
• ocenę lepkości
• ocenę pH

Badanie mikroskopowe nasienia wykonywane jest w materiale bezpośrednim, przy użyciu mikroskopu świetlnego. Oceniane są następujące parametry:

• liczba plemników w jednostce objętości
• ruchliwość plemników
• żywotność plemników
• morfologia plemników
• inne elementy morfotyczne nasienia
• ocena nieprawidłowości w zachowaniu się plemników

Badania użyteczne w pogłębionej diagnostyce niepłodności zarówno u mężczyzn jak i u kobiet

Posiew nasienia – rozszerzenie opisanego powyżej badania ogólnego, jest badaniem mikrobiologicznym służącym diagnostyce zakażeń męskiego układu rozrodczego. Polega na badaniu próbki nasienia pod kątem wykrycia w nim obecności bakterii i grzybów, oraz określenia ich wrażliwości na leki.
Posiew moczu, wymaz cewki, wymaz z pochwy – zakażenia układu moczowego oraz układu moczowo-płciowego odpowiadają za znaczną część niepłodności małżeńskiej. W celu wykrycia czynnika sprawczego, obok metod klasycznej mikrobiologii wykorzystuje się metody biologii molekularnej (Urogin, PronatalUrogin).
Profil hormonalny (DHEAS, estradiol, FSH, LH, progesteron, testosteron)  – zaburzenia układu hormonów płciowych stanowią istotną grupę przyczyn niepłodności. Obok hormonów płciowych zwracamy uwagę na czynność tarczycy.
Tokspolazma, CMV, EBV – wybrane czynniki zakaźne mogą odpowiadać za występowania niepłodności.