Toksykologia

Toksykologia

W tej grupie badań zawarte zostały oznaczenia z zakresu badania stężeń leków, pierwiastków śladowych i witamin. Zalecenia monitorowania przebiegu leczenia dotyczą wielu leków gdzie granica pomiędzy stężeniem terapeutycznym a toksycznym jest wąska. Łatwo można doprowadzić do przedawkowania i jatrogennych powikłań o poważnych konsekwencjach.

Podobnie z pierwiastkami śladowymi gdzie najlepszym przykładem może być selen (pomaga czy szkodzi?). Zarówno niedobory jak i podwyższone stężenia są dla człowieka niebezpieczne. Ponieważ często Pacjent uzyskuje informacje o „konieczności” stosowania różnych suplementów diety badania w tym zakresie nabierają dużego znaczenia. Podobnie, obserwuje się problem w zakresie stężenia witamin. Nie wszystkie są toksyczne ale przecież nawet witamina E znalazła swoje miejsce na skali toksyczności. Dodatkowo, podnoszone ostatnio olbrzymie znaczenie niedoborów witaminy D skłania do oceny jej stężenie.

 

Jeżeli mieliby Państwo jakiekolwiek pytania prosimy o kontakt z najbliższym laboratorium, przez stronę internetową „Kontakt” lub korzystając z infolinii.

 

Leki i substancje uzależniające

Nazwa badania Materiał Jak przygotować się do badania?
6-Thioguanina w erytrocytach krew EDTA Więcej
Acodin (dextromethorphan) surowica Więcej
Allopurinol surowica Więcej
Amantadyna surowica Więcej
Amfetamina w moczu mocz Więcej
Amfetamina w moczu ilościowo mocz Więcej
Amikacyna (Biodacyna) surowica Więcej
Amitryptylina w surowicy ilościowo surowica Więcej
Anticol mocz Więcej
Atropina surowica Więcej
Barbiturany w moczu ilościowo mocz Więcej
Barbiturany ilościowo surowica Więcej
Benzodiazepina w moczu ilościowo mocz Więcej
Benzodiazepina ilościowo surowica Więcej
Hydrochlorochinon surowica Więcej
Chlorprotiksen w moczu mocz Więcej
Hydrochlorotiazyd w moczu mocz Więcej
Clonazepam surowica Więcej
Cordaron (amiodaron) surowica Więcej
Cyklofosfamid surowica Więcej
Cyklosporyna krew EDTA Więcej
Digoksyna surowica Więcej
Doxepin surowica Więcej
Etosuximid (Ronton) surowica Więcej
Alkohol etylowy surowica Więcej
Extazy (MDMA) surowica Więcej
Fenatiozyny w moczu mocz Więcej
Fenol w moczu mocz Więcej
Fenobarbital surowica/mocz Więcej
Pochodne fenotiazyny surowica/mocz Więcej
Fenytoina surowica Więcej
Fluoksetyna (Prozac) w moczu mocz Więcej
Flupentixol surowica Więcej
Fluvoxamin surowica Więcej
Gentamycyna surowica Więcej
Alkohol glikolowy w moczu mocz Więcej
Alkohol glikolowy surowica Więcej
Hydroksyzyna w moczu mocz Więcej
Ibuprofen surowica Więcej
Interferon-gamma surowica Więcej
Imipramina surowica Więcej
Izoniazyd surowica Więcej
Interferon surowica Więcej
Kalprotektyna kał Więcej
Karbamazepina surowica Więcej
Karbamazepina w moczu mocz Więcej
Kofeina surowica Więcej
Kokaina w moczu mocz Więcej
Kokaina w moczu ilościowo mocz Więcej
Kotynina w moczu mocz Więcej
Kwas walproinowy surowica Więcej
Lamotrygina surowica Więcej
Levetiracetam (Keppra) surowica Więcej
Melatonina w moczu mocz Więcej
Melatonina surowica Więcej
Melperon surowica Więcej
Metadon w moczu mocz Więcej
Metadon surowica Więcej
Metamfetamina w moczu mocz Więcej
Mianseryna w moczu mocz Więcej
Mitotan surowica Więcej
Kwas metylomalonowy surowica/mocz Więcej
Metotreksat surowica Więcej
Kwas mykofenolowy surowica Więcej
Narkotyki w moczu (amfetamina, kokaina, kanabinoidy, opiaty) mocz Więcej
Neopteryna surowica Więcej
Nifedypina surowica Więcej
Nortryptylina surowica Więcej
Novalgin surowica Więcej
Normetanefryna osocze EDTA/ mocz DZM Więcej
Opiaty w moczu ilościowo mocz Więcej
Alkaloidy opium w moczu mocz Więcej
Oxcarbazepin surowica Więcej
Paracetamol surowica Więcej
Paroxetin surowica Więcej
Phencyclidyna w moczu mocz Więcej
Propranolol surowica Więcej
Prymidon (Mizodin) surowica Więcej
Pyralgina w moczu mocz Więcej
Koenzym Q10 surowica Więcej
Salicylany surowica/mocz Więcej
Sirolimus (Rapamycyna) krew EDTA Więcej
Skopolamina surowica Więcej
Tacrolimus (prograf) surowica/krew EDTA Więcej
Trójcykliczne antydepresanty surowica Więcej
Teofilina surowica Więcej
Kanabinole THC w moczu mocz Więcej
Topiramat surowica Więcej
Tramal w moczu mocz Więcej
Tramal surowica Więcej
Wankomycyna surowica Więcej

Pierwiastki śladowe

Nazwa badania Materiał Jak przygotować się do badania?
Arsen w moczu mocz Więcej
Borany surowica Więcej
Chrom surowica Więcej
Chrom w moczu mocz Więcej
Miedź surowica Więcej
Miedź wydalnie mocz DZM Więcej
Miedź w moczu mocz Więcej
Fluorki w moczu mocz Więcej
Fluorki surowica Więcej
Rtęć krew EDTA Więcej
Rtęć w moczu mocz Więcej
Jod surowica Więcej
Kadm krew EDTA Więcej
Kobalt surowica, krew EDTA Więcej
Kobalt w moczu mocz Więcej
Lit surowica Więcej
Mangan surowica Więcej
Mangan w moczu mocz Więcej
Molibden surowica Więcej
Nikiel surowica Więcej
Ołów krew EDTA Więcej
Ołów w moczu mocz Więcej
Selen surowica Więcej
Tal w moczu mocz Więcej
Cynk surowica Więcej
Cynk w moczu mocz Więcej

Witaminy

Nazwa badania Materiał Jak przygotować się do badania?
Witamina D3 1,25 OH surowica Więcej
Witamina B1 krew EDTA Więcej
Witamina B6 krew EDTA Więcej
Beta-karoten surowica Więcej
Witamina A surowica Więcej
Witamina A + E surowica Więcej
Witamina A2 surowica Więcej
Witamina B13 (kwas orotowy) mocz Więcej
Witamina B2 krew EDTA Więcej
Witamina B3 (niacyna) surowica Więcej
Witamina C surowica Więcej
Witamina E surowica Więcej
Witamina H (biotyna) surowica Więcej
Witamina K1 surowica Więcej
Witamina D3 25OH surowica Więcej
Witamina B12 surowica Więcej
Kwas foliowy surowica Więcej

Punktypobrań

Wybierz najbliższy punkt na mapie: