Mikrobiologia

Mikrobiologia

Dziś nikt nie wyobraża sobie by chirurg nie umył rąk przed zabiegiem a i picie wody z niepewnego źródła staje się coraz rzadsze. Niemniej jednak wiele osób przychodzi do pracy kichając, kaszląc i rozsiewając wokół siebie drobnoustroje. Zakrywanie ust przy kaszlu nie jest jeszcze w pełni powszechne. A przecież nawet bez odkryć związanych z mikrobiologią sugerowano by dżentelmen nosił chusteczkę w prawej wewnętrznej kieszeni marynarki (wyjmując ją lewą ręką nie brudził prawej, którą podawał na powitanie). Mimo że dziś korzystamy z chusteczek jednorazowych bakterie stanowią poważny problem dla zdrowia ludzi. W poniższym zestawieniu zawarliśmy dostępne w Synevo Polska badania w obszarze mikrobiologii. Uzupełnieniem tej kategorii jest „Diagnostyka infekcji”. Nasza oferta w zakresie mikrobiologii adresowana jest zarówno dla placówek szpitalnych jak i lecznictwa ambulatoryjnego. W celu uzyskania pełnej informacji, w przypadku jakichkolwiek wątpliwości, prosimy o kontakt z wykorzystaniem infolinii, zakładki „Kontakt” lub z najbliższym laboratorium.

Nazwa badania Materiał Jak przygotować się do badania?
Kał – posiew ogólny kał, wymaz z odbytu Więcej
Kał – posiew ogólny u dzieci do 2 lat kał, wymaz z odbytu Więcej
Kał- posiew w kierunku Salmonella i Shigella kał, wymaz z odbytu Więcej
Kał-posiew w kierunku nosicielstwa Salmonella i Shigella (1 próbka) wymaz z odbytu x 3, kał x 3 Więcej
Posiew kału w kierunku Salmonella Shigella (3 próbki) wymaz z odbytu x 3, kał x 3 Więcej
Kał-posiew w kierunku nosicielstwa Salmonella i Shigella (SANEPID WPIS) kał - 3 próbki Więcej

Mikrobiologia

Nazwa badania Materiał Jak przygotować się do badania?
Badanie antygenów rozpuszczalnych w płynach ustrojowych płyn mózgowo-rdzeniowy, krew Więcej
Attest 3M Attest 3M Więcej
Preparat bezpośredni w kierunku gruźlicy plwocina, płyny ustrojowe, materiał sekcyjny, inne Więcej
Szybki posiew w kierunku gruźlicy plwocina, płyny ustrojowe, materiał sekcyjny, inne Więcej
Test LAL woda Więcej
Oznaczenie lekowrażliwości prątka gruźlicy laboratorium Więcej
Posiew w kierunku bakterii beztlenowych wszystkie materiały Więcej
Ocena biocenozy pochwy w skali Nugenta rozmaz wydzieliny z pochwy Więcej
Posiew krwi w warunkach beztlenowych (metoda automatyczna) krew Więcej
Posiew krwi w warunkach beztlenowych (metoda manualna) krew Więcej
Posiew płynów z jam ciała w warunkach beztlenowych (metoda automatyczna) płyny, płyn z jamy: brzusznej, otrzewnowej, opłucnowej, osierdziowej, z zatoki Douglasa; płyn stawowy, inne Więcej
Posiew płynów z jam ciała w warunkach beztlenowych (metoda manualna) płyny, płyn z jamy: brzusznej, otrzewnowej, opłucnowej, osierdziowej, z zatoki Douglasa; płyn stawowy, inne Więcej
Posiew płynu mózgowo-rdzeniowego w warunkach beztlenowych (metoda automatyczna) płyn mózgowo-rdzeniowy Więcej
Posiew płynu mózgowo-rdzeniowego w warunkach beztlenowych (metoda manualna) płyn mózgowo-rdzeniowy Więcej
Kał – posiew w kierunku Campylobacter kał Więcej
Kał - posiew w kierunku Clostridium difficile kał Więcej
Ocena stopnia czystości pochwy rozmaz wydzieliny z pochwy Więcej
Kał - posiew w kierunku EHEC kał, wymaz z odbytu Więcej
Kał - posiew w kierunku EPEC kał, wymaz z odbytu Więcej
Posiew materiału w kierunku GBS wymaz z: pochwy, kanału szyjki macicy, pochwy+odbytu, odbytu, kanału słuchowego, inne Więcej
Posiew w kierunku dermatofitów Zeskrobiny ze skóry, paznokci, włosy Więcej
Posiew w kierunku grzybów drożdzopodobnych wszystkie materiały Więcej
Posiew krwi w kierunku grzybów drożdzopodobnych (metoda automatyczna) krew Więcej
Posiew krwi w kierunku grzybów drożdzopodobnych (metoda manualna) krew Więcej
Posiew płynów z jam ciała w kierunku grzybów drożdzopodobnych (metoda automatyczna) płyny, płyn z jamy: brzusznej, otrzewnowej, opłucnowej, osierdziowej, z zatoki Douglasa; płyn stawowy, inne Więcej
Posiew płynów z jam ciała w kierunku grzybów drożdzopodobnych (metoda manualna) płyny, płyn z jamy: brzusznej, otrzewnowej, opłucnowej, osierdziowej, z zatoki Douglasa; płyn stawowy, inne Więcej
Posiew płynu mózgowo-rdzeniowego w kierunku grzybów drożdzopodobnych (metoda automatyczna) płyn mózgowo-rdzeniowy Więcej
Posiew płynu mózgowo-rdzeniowego w kierunku grzybów drożdzopodobnych (metoda manualna) płyn mózgowo-rdzeniowy Więcej
Preparat bezpośredni Zeskrobiny ze skóry, paznokci, włosy Więcej
Posiew w kierunku gruźlicy plwocina, płyny ustrojowe, materiał sekcyjny, inne Więcej
Wykrywanie wirusa grypy A i B wymaz z: gardła, nosa, nosogardzieli Więcej
Posiew tkanki w kierunku Helicobacter pylori bioptat Więcej
Badanie kału na obecność toksyny A/B Clostridium difficile kał Więcej
Posiew materiału w kierunku MRSA wymaz z: nosa, gardła, odbytu, skóry, rany, rany pooperacyjnej, inne Więcej
Badanie materiału w kierunku Mycoplasma hominis / Ureaplasma sp. wymaz z pochwy, kanału szyjki macicy, cewki moczowej; nasienie, mocz, inne Więcej
Posiew materiału w kierunku Neisseria gonorrhoeae wymaz z: pochwy, kanału szyjki macicy, cewki moczowej, gardła, worka spojówkowego; nasienie, inne Więcej
Badanie na obecność nużeńca zeskrobiny, rzęsy, włosy, inne Więcej
Wykrywanie antygenu Rota- i Adenowirusów kał Więcej
Wykrywanie wirusa RSV wymaz z: gardła, nosa, nosogardzieli Więcej
Badanie na obecność świerzbowca zeskrobiny, inne Więcej
Posiew biomateriałów wymaz z: cewnika, drenu, cewnika naczyniowego, rurki intubacyjnej, rurki tracheostomijnej, protezy naczyniowej, endoprotezy; rurka intubacyjna, rurka tracheostomijna, inne Więcej
Posiew bioptatu fragment tkanki, materiał sekcyjny Więcej
Posiew materiału z dolnych dróg oddechowych plwocina, nagłośnia, aspirat z drzewa oskrzelowego, szczoteczka oskrzelowa, popłuczyny oskrzelowe, popłuczyny pęcherzykowo - oskrzelowe (BAL), inne Więcej
Posiew materiału z jamy macicy wymaz z jama macicy, maź płodowa, wody płodowe, inne Więcej
Posiew komórek macierzystych szpiku komórki macierzyste szpiku Więcej
Posiew krwi (metoda automatyczna) krew Więcej
Posiew krwi (metoda manualna) krew Więcej
Posiew zawiesiny z limfocytów zawiesina limfocytów Więcej
Posiew materiału śródoperacyjnego wymaz z: pęcherzyka żółciowego, jamy brzusznej, jamy otrzewnowej; materiał z wyrostka robaczkowego, materiał z torbieli, żółć Więcej
Posiew mleka kobiecego mleko kobiece Więcej
Posiew płynów z jam ciała (metoda automatyczna) płyny, płyn z jamy: brzusznej, otrzewnowej, opłucnowej, osierdziowej, z zatoki Douglasa; płyn stawowy, inne Więcej
Posiew płynów z jam ciała (metoda manualna) płyny, płyn z jamy: brzusznej, otrzewnowej, opłucnowej, osierdziowej, z zatoki Douglasa; płyn stawowy, inne Więcej
Posiew płynu mózgowo-rdzeniowego (metoda automatyczna) płyn mózgowo-rdzeniowy Więcej
Posiew płynu mózgowo-rdzeniowego (metoda manualna) płyn mózgowo-rdzeniowy Więcej
Posiew punktatu punktat, materiał sekcyjny Więcej
Posiew materiału z rany wymaz z: rany, rany pooperacyjnej, rany operacyjnej Więcej
Posiew materiału w kierunku Trichomonas vaginalis wymaz z: cewki moczowej, pochwy; nasienie Więcej
Posiew treści ropnej wymaz z: ropnia, torbieli; wydzielina z gruczołu Bartholina, ropa Więcej
Posiew substancji leczniczych płyn dializacyjny, mieszanina do żywienia pozajelitowego, materiały farmaceutyczne Więcej
Posiew szpiku szpik Więcej
Typowanie serologiczne EHEC kał, inny Więcej
Typownie serologiczne EPEC kał, inny Więcej
Typowanie serologiczne Shigella kał, inny Więcej
Typowanie serologiczne Salmonella kał, inny Więcej
Posiew wymazu ze zmian skórnych wymaz z: ropnia, zmian skórnych, owrzodzenia, odleżyn, przetoki; płyn surowiczy Więcej
Posiew w kierunku VRE wymaz z odbytu, inne Więcej
Badanie czystości rąk personelu medycznego płytka odciskowa, inne Więcej
Kał – posiew w kierunku Yersinia kał, wymaz z odbytu Więcej
Badanie czystości mikrobiologicznej powietrza metoda sedymentacji próbka powietrza Więcej
Sporal S Sporal S Więcej
Sporal A Sporal A Więcej
Antygeny Streptococcus grupy A wymaz z gardła Więcej
Badanie czystości mikrobiologicznej powierzchni płytka odciskowa, inne Więcej
Badanie mikrobiologiczne wody woda Więcej
Posiew wymazu z gardła wymaz z gardła Więcej
Posiew materiału z zatok aspirat, popłuczyny z zatok Więcej
Posiew materiału z górnych dróg oddechowych wymaz z: nosa, nosogardzieli, jamy ustnej, języka, migdałków Więcej
Posiew wymazu z narządu wzroku wymaz z: worka spojówkowego, rogówki Więcej
Posiew wymazu z kanału słuchowego wymaz z: kanału słuchowego Więcej
Posiew moczu mocz, mocz z nakłucia nadłonowego, mocz z cewnika, inne Więcej
Posiew materiału z narządów moczowo- płciowych wymaz z: pochwy, sromu, kanału szyjki macicy, napletka, cewki moczowej; nasienie Więcej
Posiew wymazu ze skóry wymaz z: pępka, skóry; wydzielina z gruczołu sutkowego Więcej
Kał – posiew ogólny kał, wymaz z odbytu Więcej
Kał – posiew ogólny u dzieci do 2 lat kał, wymaz z odbytu Więcej
Kał- posiew w kierunku Salmonella i Shigella kał, wymaz z odbytu Więcej
Kał-posiew w kierunku nosicielstwa Salmonella i Shigella (1 próbka) wymaz z odbytu x 3, kał x 3 Więcej
Posiew kału w kierunku Salmonella Shigella (3 próbki) wymaz z odbytu x 3, kał x 3 Więcej
Kał-posiew w kierunku nosicielstwa Salmonella i Shigella (SANEPID WPIS) kał - 3 próbki Więcej

Beztlenowce i grzyby

Nazwa badania Materiał Jak przygotować się do badania?
Posiew w kierunku bakterii beztlenowych wszystkie materiały Więcej
Posiew w kierunku dermatofitów Zeskrobiny ze skóry, paznokci, włosy Więcej
Posiew w kierunku grzybów drożdzopodobnych wszystkie materiały Więcej
Preparat bezpośredni Zeskrobiny ze skóry, paznokci, włosy Więcej

Biomateriały i substancje lecznicze – posiew

Nazwa badania Materiał Jak przygotować się do badania?
Posiew biomateriałów wymaz z: cewnika, drenu, cewnika naczyniowego, rurki intubacyjnej, rurki tracheostomijnej, protezy naczyniowej, endoprotezy; rurka intubacyjna, rurka tracheostomijna, inne Więcej
Posiew substancji leczniczych płyn dializacyjny, mieszanina do żywienia pozajelitowego, materiały farmaceutyczne Więcej

Drogi oddechowe

Nazwa badania Materiał Jak przygotować się do badania?
Posiew materiału z dolnych dróg oddechowych plwocina, nagłośnia, aspirat z drzewa oskrzelowego, szczoteczka oskrzelowa, popłuczyny oskrzelowe, popłuczyny pęcherzykowo - oskrzelowe (BAL), inne Więcej

Gruźlica

Nazwa badania Materiał Jak przygotować się do badania?
Preparat bezpośredni w kierunku gruźlicy plwocina, płyny ustrojowe, materiał sekcyjny, inne Więcej
Szybki posiew w kierunku gruźlicy plwocina, płyny ustrojowe, materiał sekcyjny, inne Więcej
Oznaczenie lekowrażliwości prątka gruźlicy laboratorium Więcej
Posiew w kierunku gruźlicy plwocina, płyny ustrojowe, materiał sekcyjny, inne Więcej

Inne

Nazwa badania Materiał Jak przygotować się do badania?
Wykrywanie wirusa grypy A i B wymaz z: gardła, nosa, nosogardzieli Więcej
Posiew materiału w kierunku MRSA wymaz z: nosa, gardła, odbytu, skóry, rany, rany pooperacyjnej, inne Więcej
Wykrywanie wirusa RSV wymaz z: gardła, nosa, nosogardzieli Więcej
Posiew w kierunku VRE wymaz z odbytu, inne Więcej
Antygeny Streptococcus grupy A wymaz z gardła Więcej

Ocena skuteczności sterylizacji i badanie czystości mikrobiologicznej środowiska

Nazwa badania Materiał Jak przygotować się do badania?
Attest 3M Attest 3M Więcej
Test LAL woda Więcej
Badanie czystości rąk personelu medycznego płytka odciskowa, inne Więcej
Badanie czystości mikrobiologicznej powietrza metoda sedymentacji próbka powietrza Więcej
Sporal S Sporal S Więcej
Sporal A Sporal A Więcej
Badanie czystości mikrobiologicznej powierzchni płytka odciskowa, inne Więcej
Badanie mikrobiologiczne wody woda Więcej

Płyny z jam ciała, krew

Nazwa badania Materiał Jak przygotować się do badania?
Badanie antygenów rozpuszczalnych w płynach ustrojowych płyn mózgowo-rdzeniowy, krew Więcej
Posiew krwi w warunkach beztlenowych (metoda automatyczna) krew Więcej
Posiew krwi w warunkach beztlenowych (metoda manualna) krew Więcej
Posiew płynów z jam ciała w warunkach beztlenowych (metoda automatyczna) płyny, płyn z jamy: brzusznej, otrzewnowej, opłucnowej, osierdziowej, z zatoki Douglasa; płyn stawowy, inne Więcej
Posiew płynów z jam ciała w warunkach beztlenowych (metoda manualna) płyny, płyn z jamy: brzusznej, otrzewnowej, opłucnowej, osierdziowej, z zatoki Douglasa; płyn stawowy, inne Więcej
Posiew płynu mózgowo-rdzeniowego w warunkach beztlenowych (metoda automatyczna) płyn mózgowo-rdzeniowy Więcej
Posiew płynu mózgowo-rdzeniowego w warunkach beztlenowych (metoda manualna) płyn mózgowo-rdzeniowy Więcej
Posiew krwi w kierunku grzybów drożdzopodobnych (metoda automatyczna) krew Więcej
Posiew krwi w kierunku grzybów drożdzopodobnych (metoda manualna) krew Więcej
Posiew płynów z jam ciała w kierunku grzybów drożdzopodobnych (metoda automatyczna) płyny, płyn z jamy: brzusznej, otrzewnowej, opłucnowej, osierdziowej, z zatoki Douglasa; płyn stawowy, inne Więcej
Posiew płynów z jam ciała w kierunku grzybów drożdzopodobnych (metoda manualna) płyny, płyn z jamy: brzusznej, otrzewnowej, opłucnowej, osierdziowej, z zatoki Douglasa; płyn stawowy, inne Więcej
Posiew płynu mózgowo-rdzeniowego w kierunku grzybów drożdzopodobnych (metoda automatyczna) płyn mózgowo-rdzeniowy Więcej
Posiew płynu mózgowo-rdzeniowego w kierunku grzybów drożdzopodobnych (metoda manualna) płyn mózgowo-rdzeniowy Więcej
Posiew komórek macierzystych szpiku komórki macierzyste szpiku Więcej
Posiew krwi (metoda automatyczna) krew Więcej
Posiew krwi (metoda manualna) krew Więcej
Posiew zawiesiny z limfocytów zawiesina limfocytów Więcej
Posiew płynów z jam ciała (metoda automatyczna) płyny, płyn z jamy: brzusznej, otrzewnowej, opłucnowej, osierdziowej, z zatoki Douglasa; płyn stawowy, inne Więcej
Posiew płynów z jam ciała (metoda manualna) płyny, płyn z jamy: brzusznej, otrzewnowej, opłucnowej, osierdziowej, z zatoki Douglasa; płyn stawowy, inne Więcej
Posiew płynu mózgowo-rdzeniowego (metoda automatyczna) płyn mózgowo-rdzeniowy Więcej
Posiew płynu mózgowo-rdzeniowego (metoda manualna) płyn mózgowo-rdzeniowy Więcej
Posiew szpiku szpik Więcej

Skóra i tkanki miękkie, układ pokarmowy

Nazwa badania Materiał Jak przygotować się do badania?
Kał – posiew w kierunku Campylobacter kał Więcej
Kał - posiew w kierunku Clostridium difficile kał Więcej
Kał - posiew w kierunku EHEC kał, wymaz z odbytu Więcej
Kał - posiew w kierunku EPEC kał, wymaz z odbytu Więcej
Posiew tkanki w kierunku Helicobacter pylori bioptat Więcej
Badanie kału na obecność toksyny A/B Clostridium difficile kał Więcej
Badanie na obecność nużeńca zeskrobiny, rzęsy, włosy, inne Więcej
Wykrywanie antygenu Rota- i Adenowirusów kał Więcej
Badanie na obecność świerzbowca zeskrobiny, inne Więcej
Posiew bioptatu fragment tkanki, materiał sekcyjny Więcej
Posiew materiału śródoperacyjnego wymaz z: pęcherzyka żółciowego, jamy brzusznej, jamy otrzewnowej; materiał z wyrostka robaczkowego, materiał z torbieli, żółć Więcej
Posiew mleka kobiecego mleko kobiece Więcej
Posiew punktatu punktat, materiał sekcyjny Więcej
Posiew materiału z rany wymaz z: rany, rany pooperacyjnej, rany operacyjnej Więcej
Posiew treści ropnej wymaz z: ropnia, torbieli; wydzielina z gruczołu Bartholina, ropa Więcej
Typowanie serologiczne EHEC kał, inny Więcej
Typownie serologiczne EPEC kał, inny Więcej
Typowanie serologiczne Shigella kał, inny Więcej
Typowanie serologiczne Salmonella kał, inny Więcej
Posiew wymazu ze zmian skórnych wymaz z: ropnia, zmian skórnych, owrzodzenia, odleżyn, przetoki; płyn surowiczy Więcej
Kał – posiew w kierunku Yersinia kał, wymaz z odbytu Więcej
Posiew wymazu z gardła wymaz z gardła Więcej
Posiew materiału z zatok aspirat, popłuczyny z zatok Więcej
Posiew materiału z górnych dróg oddechowych wymaz z: nosa, nosogardzieli, jamy ustnej, języka, migdałków Więcej
Posiew wymazu z narządu wzroku wymaz z: worka spojówkowego, rogówki Więcej
Posiew wymazu z kanału słuchowego wymaz z: kanału słuchowego Więcej
Posiew wymazu ze skóry wymaz z: pępka, skóry; wydzielina z gruczołu sutkowego Więcej

Układ moczowo-płciowy

Nazwa badania Materiał Jak przygotować się do badania?
Ocena biocenozy pochwy w skali Nugenta rozmaz wydzieliny z pochwy Więcej
Ocena stopnia czystości pochwy rozmaz wydzieliny z pochwy Więcej
Posiew materiału w kierunku GBS wymaz z: pochwy, kanału szyjki macicy, pochwy+odbytu, odbytu, kanału słuchowego, inne Więcej
Badanie materiału w kierunku Mycoplasma hominis / Ureaplasma sp. wymaz z pochwy, kanału szyjki macicy, cewki moczowej; nasienie, mocz, inne Więcej
Posiew materiału w kierunku Neisseria gonorrhoeae wymaz z: pochwy, kanału szyjki macicy, cewki moczowej, gardła, worka spojówkowego; nasienie, inne Więcej
Posiew materiału z jamy macicy wymaz z jama macicy, maź płodowa, wody płodowe, inne Więcej
Posiew materiału w kierunku Trichomonas vaginalis wymaz z: cewki moczowej, pochwy; nasienie Więcej
Posiew moczu mocz, mocz z nakłucia nadłonowego, mocz z cewnika, inne Więcej
Posiew materiału z narządów moczowo- płciowych wymaz z: pochwy, sromu, kanału szyjki macicy, napletka, cewki moczowej; nasienie Więcej

Punktypobrań

Wybierz najbliższy punkt na mapie: