Immunologia

Immunologia

Immunologia w ujęciu laboratorium to nie tylko badania reakcji odpornościowo-obronnej organizmu. Często ujmuje się pod tym określeniem badania wykorzystujące metody immunologiczne w reakcji oznaczającej zarówno antygeny jak i przeciwciała. Tu również umieszczane są oznaczenia pozwalające ocenić różne elementy układu odpornościowego. Znajdą tu Państwo badania interleukin, antygenów zgodności tkankowej ale i podstawowe parametry rutynowej diagnostyki laboratoryjnej.

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości prosimy o zadawanie pytań poprzez stronę internetową „Kontakt" lub telefonicznie w najbliższym laboratorium.

Nazwa badania Materiał Jak przygotować się do badania?
ASO po wytrąceniu lipidów surowica Więcej
C1 inhibitor esterazy -aktywność surowica Więcej
C1 inhibitor esterazy -ilościowo surowica Więcej
Dopełniacz, C1q surowica Więcej
C3 składowa dopełniacza surowica Więcej
Kompleksy immunologiczne C3d surowica Więcej
C3 czynnik nefrytyczny surowica Więcej
C4 składowa dopełniacza surowica Więcej
Test CBA - ocena cytokin Th1/Th2 surowica Więcej
Subpopulacja limfocytów CD3/CD19* krew heparyna Więcej
Ocena ekspresji wczesnego receptora CD3/CD69* krew heparyna Więcej
Subpopulacja limfocytów T regulatorowych CD4/CD25* krew heparyna Więcej
Subpopulacja limfocytów CD4/CD8* krew heparyna Więcej
CD57 limfocyty T cytotoksyczne* surowica Więcej
Aktywność hemolityczna dopełniacza surowica Więcej
Polimorfizm cytokin (IL1a, IL1b, IL1RA, a-TNF) surowica Więcej
Wykrywanie p-ciał granulocytarnych (met.GAT) krew EDTA Więcej
Wykrywanie p-ciał granulocytarnych (met.GIFT) krew EDTA Więcej
Antygen HLA-A krew EDTA Więcej
Antygeny HLA A, B, C krew EDTA Więcej
Antygen HLA-B krew EDTA Więcej
Antygen HLA B27 krew EDTA Więcej
Antygen HLA-B5 krew EDTA Więcej
Antygen HLA B51 krew EDTA Więcej
Antygen HLA-C krew EDTA Więcej
Diagnostyka predyspozycji genetycznych do łuszczycy - HLA-Cw6 krew EDTA Więcej
Antygen HLA DQ krew EDTA Więcej
Antygen HLA DQB1*0602 krew EDTA Więcej
Antygen HLA-DR krew EDTA Więcej
Antygen HLA DR2 krew EDTA Więcej
Antygeny HLA DR, DQ krew EDTA Więcej
Antygeny HLA A, B, C, DR, DQ krew EDTA Więcej
hsCRP surowica Więcej
IgA w PMR PMR Więcej
IgD surowica Więcej
Indeks IgG (wskaźnik Linka - Teblinga)* PMR Więcej
IgG w PMR surowica Więcej
IgM w PMR PMR Więcej
Interleukina 1 surowica Więcej
Interleukina 10 surowica Więcej
Interleukina 1b surowica Więcej
Interleukina 2 surowica Więcej
Rozuszczalny receptor Interleukiny 2 surowica Więcej
Interleukina 6 surowica Więcej
Interleukina 8 krew EDTA Więcej
Test IMK limfocytów* krew heparyna Więcej
Immunofiksacja surowica Więcej
Łańcuchy lekkie kappa surowica Więcej
Łańcuchy lekkie wolne kappa surowica Więcej
Łańcuchy lekkie kappa w moczu mocz Więcej
Łańcuchy lekkie wolne kappa w moczu mocz Więcej
Łańcuchy lekkie kappa w moczu ilościowo mocz Więcej
Kompleksy immunologiczne C1q surowica Więcej
Kompleksy immunologiczne surowica Więcej
Krioglobuliny surowica Więcej
Łańcuchy lekkie lambda w surowicy surowica Więcej
Łańcuchy lekkie lambda w moczu mocz Więcej
Łańcuchy lekkie wolne lambda w surowicy surowica Więcej
Łańcuchy lekkie wolne lambda w moczu mocz Więcej
Łańcuchy lekkie lambda w moczu ilościowo mocz Więcej
Test limfocytotoksyczny (LCT) krew EDTA Więcej
Wykrywanie p-ciał granulocytarnych (met.MAIGA)* krew EDTA Więcej
Ocena aktywność komórek NK* krew heparyna Więcej
Płytkopochodny czynnik wzrostu PDGF* krew EDTA Więcej
Prostaglandyna 2 surowica Więcej
IgG podklasy (IgG1,2,3,4) surowica Więcej
Prążki oligoklonalne IgG - pakiet surowica i PMR Więcej
QuantiFERON - TB surowica Więcej
Czynnik reumatoidalny RF IgA surowica Więcej
Czynnik reumatoidalny RF IgG surowica Więcej
Czynnik reumatolidalny RF IgM surowica Więcej
Subpopulacja limfocytów* krew heparyna Więcej
Transformujący czynnik wzrostu beta TGF-beta surowica Więcej
IgA surowica Więcej
IgE całkowite surowica Więcej
IgG surowica Więcej
IgM surowica Więcej
P-ciała p/cytrulinowe (CLIA) surowica Więcej
P-ciała p/jądrowe i p/cytoplazmatyczne - test przesiewowy (IIF) surowica Więcej

Punktypobrań

Wybierz najbliższy punkt na mapie: