Diagnostyka zaawansowana

Diagnostyka zaawansowana

Medyczna diagnostyka laboratoryjna wykorzystywana jest dzisiaj nie tylko w celu potwierdzenia rozpoznania postawionego na podstawie badania podmiotowego i przedmiotowego ale również w zakresie monitorowania przebiegu chorób i ich leczenia, a także w celu oceny ryzyka wystąpienia określonych zaburzeń. Szczególne znaczenie znajdują badania do niedawna nieznane, wymagające szczególnej technologii. Aspekt ekonomiczny odgrywa tu również istotną rolę. Skomasowanie oznaczeń w jednym miejscu pozwala nie tylko pozwala obniżyć koszty ale również uzyskać duże doświadczenie w zakresie wszystkich elementów wpływających na wynik badania.

Propozycja Synevo Polska w zakresie badań specjalistycznych obejmuje szeroki zakres oznaczeń, które obejmują niemal wszystkie badania analityczne. Podzielone zostały na podgrupy obejmujące endokrynologię, hematologię i koagulologię, białka specyficzne, analizy biochemiczne.

Jeżeli nie znajdą Państwo interesujących Państwa oznaczeń prosimy o kontakt z najbliższym laboratorium, przez stronę internetową „Kontakt” lub korzystając z infolinii.

Analityka ogólna

Nazwa badania Materiał Jak przygotować się do badania?
Badanie w kierunku jaj owsika kał Więcej
Kał - resztki pokarmowe kał Więcej
Kamień moczowy - badanie składu (analiza jakościowa) kamień moczowy Więcej
Koproporfiryny w moczu mocz Więcej
Badanie nasienia* nasienie Więcej
Porfobilinogen PBG* mocz Więcej
Deaminaza porfobilinogenu (syntetaza hydroksymetylobilanu) krew heparynowa Więcej
Płyn mózgowo - rdzeniowy - badanie ogólne* PMR Więcej
Porfiryny mocz Więcej
Uroporfiryny - wydalanie mocz DZM Więcej

Białka specyficzne

Nazwa badania Materiał Jak przygotować się do badania?
Alfa 1-kwaśna glikoproteina surowica Więcej
Alfa-1-antytrypsyna surowica Więcej
Białko tau PMR Więcej
Białko PAPP-A (wg FMF) surowica Więcej
Ceruloplazmina surowica Więcej
Cystatyna surowica Więcej
Fibronektyna osocze cytrynianowe Więcej
Haptoglobina surowica Więcej
Lizozym surowica Więcej
Polimorfizm lektyny wiążącej mannozę MBL (MBL D, B, C) krew EDTA Więcej
Metalotioneina surowica/mocz Więcej
Prealbuminy surowica Więcej
Prokalcytonina surowica Więcej
Elektroforeza białek-mocz mocz Więcej
Elektroforeza białek w PMR PMR Więcej
Białko amyloidu A surowica Więcej
TBG (białko wiążące tyroksynę) surowica Więcej
Trypsyna PJC Więcej
Tryptaza surowica Więcej
Urydyliotransferaza heksozo-1-fosforowa* krew heparynowa Więcej

Biochemia

Nazwa badania Materiał Jak przygotować się do badania?
Fosfataza kwaśna (AcP) surowica Więcej
Albumina w PMR PMR Więcej
Alfa1-antytrypsyna - genotypowanie krew EDTA Więcej
Alfa1-antytrypsyna w kale kał Więcej
Fosfataza alkaliczna - izoenzym łożyskowy surowica Więcej
Profil aminokwasów surowica/krew heparynizowana/PMR/osocze EDTA Więcej
Profil aminokwasów w moczu mocz Więcej
β2-transferyna* PMR (data pobrania na probówce) Więcej
Bilirubina- frakcje surowica Więcej
Biotynidaza krew EDTA Więcej
Wapń całkowity w płynach ustrojowych PJC Więcej
Wapń zjonizowany surowica/krew heparynizowana Więcej
CDT - transferyna desialowana surowica Więcej
Cholinoesteraza (CHE) surowica Więcej
Chlorki w płynach ustrojowych PJC Więcej
Cynkoprotoporfiryna w erytrocytach krew EDTA Więcej
Elastaza w kale kał Więcej
Elastaza w surowicy surowica Więcej
FibroMax - pełne badanie surowica Więcej
FibroTest - pełne badanie surowica Więcej
Test PAPP-A wg FMF surowica Więcej
Test PAPP-A wg FMF - badania biochemiczne + interpretacja surowica Więcej
Galaktoza w moczu mocz Więcej
Galaktoza osocze NaF Więcej
Glikosfingolipidy - ilościowo krew EDTA Więcej
Glukoza z krwi włośniczkowej krew włośniczkowa Więcej
Glukoza (wyciek z nosa/ucha) wyciek z nosa/ucha Więcej
Kwas hialuronowy surowica Więcej
Elektrolity (K, Na, Cl) surowica Więcej
Kwaśna alfa-glukozydaza lizosomalna krew heparyna Więcej
Kreatynina w moczu mocz Więcej
Kwasy tłuszczowe długołańcuchowe surowica Więcej
Kwas cytrynowy surowica Więcej
Kwas homogentyzynowy surowica Więcej
Kwas hipurowy mocz Więcej
Kwas beta-hydroksymasłowy surowica Więcej
Kwasy organiczne mocz Więcej
Kwas sjalowy mocz Więcej
Kwas szczawiowy w moczu mocz Więcej
Kwasy żółciowe surowica Więcej
Leucyloaminopeptydaza surowica Więcej
L-karnityna wolna w moczu mocz Więcej
L-karnityna wolna surowica Więcej
L-karnityna surowica Więcej
Lipoproteina X surowica Więcej
Makroamylaza surowica Więcej
Aldehyd dimalonowy krew EDTA Więcej
Magnez w płynach ustrojowych PJC Więcej
Mukopolisacharydy w moczu mocz Więcej
Sód w płynach ustrojowych PJC Więcej
Kwasy tłuszczowe Omega 3 surowica Więcej
Kwasy tłuszczowe Omega 6 surowica Więcej
Fosfataza kwaśna sterczowa PAP surowica Więcej
Fosfofruktokinaza* krew EDTA Więcej
Kinaza pirogronianowa* krew EDTA Więcej
Fosforany w płynach ustrojowych PJC Więcej
Profil sterydowy mocz Więcej
Reduktaza methemoglobiny* krew EDTA Więcej
Dysmutaza ponadtlenkowa krew heparynowa/krew EDTA Więcej
Spektryny - ilościowo krew EDTA Więcej
Białko całkowite w płynach ustrojowych PJC Więcej
Białko całkowite w PMR PMR Więcej
Rozpuszczalny receptor transferyny surowica Więcej
Kwas moczowy w płynach ustrojowych PJC Więcej
UIBC - utajona zdolność wiązania żelaza surowica Więcej
Kwasy tłuszczowe bardzo długołańcuchowe surowica Więcej
Kwasy tłuszczowe wolne surowica Więcej
Mocz - badanie ogólne z osadem mocz Więcej
Kał badanie ogólne kał Więcej
Krew utajona w kale kał Więcej
Test na obecność lamblii (Giardia intestinalis) w kale kał Więcej
Pasożyty w kale (jedno oznaczenie) kał Więcej
Płyn z jamy ciała - badanie ogólne* płyn z jamy ciała Więcej
Płyn stawowy - badanie ogólne* płyn stawowy Więcej
Albumina surowica Więcej
Fosfataza alkaliczna (ALP) surowica Więcej
Aminotransferaza alaninowa (ALT) surowica Więcej
Amylaza surowica Więcej
Amylaza w moczu mocz Więcej
Amylaza trzustkowa surowica Więcej
Amylaza trzustkowa w moczu mocz Więcej
ASO miano ilościowo surowica Więcej
Aminotransferaza asparaginianowa (AST) surowica Więcej
Bilirubina bezpośrednia surowica Więcej
Bilirubina pośrednia (wyliczana) surowica Więcej
Bilirubina całkowita surowica Więcej
Wapń całkowity surowica Więcej
Wapń całkowity wydalanie mocz DZM Więcej
Wapń całkowity w moczu mocz Więcej
Cholesterol całkowity (CHOL) surowica Więcej
Kinaza kreatynowa (CK) surowica Więcej
CK-MB - mass surowica Więcej
CK-MB aktywność surowica Więcej
Chlorki surowica Więcej
Chlorki wydalanie DZM Więcej
Chlorki w moczu mocz Więcej
CRP ilościowo surowica Więcej
Żelazo surowica Więcej
Ferrytyna surowica Więcej
γ-glutamylotransferaza (GTP) surowica Więcej
Cholesterol HDL surowica Więcej
Potas surowica Więcej
Potas wydalanie mocz DZM Więcej
Potas w moczu mocz Więcej
Klirens kreatyniny surowica Więcej
Kreatynina surowica Więcej
Kreatynina wydalanie mocz DZM Więcej
Odczyn lateksowy (RF jakościowo) surowica Więcej
Dehydrogenaza mleczanowa (LDH) surowica Więcej
Cholesterol LDL - oznaczany surowica Więcej
Cholesterol LDL surowica Więcej
Lipaza surowica Więcej
Lipidogram (CHOL,HDL,LDL oznaczany,TG) surowica Więcej
Lipidogram (CHOL,HDL,LDL-w,TG) surowica Więcej
Albumina wydalanie mocz DZM Więcej
Albumina w moczu (ilościowo) mocz Więcej
Albumina w moczu (jakościowo) mocz Więcej
Magnez surowica Więcej
Magnez wydalanie mocz DZM Więcej
Magnez w moczu mocz Więcej
Mononukleoza zakaźna (jakościowo) surowica Więcej
Sód surowica Więcej
Sód wydalanie mocz DZM Więcej
Sód w moczu mocz Więcej
Fosfor nieorganiczny surowica Więcej
Fosfor nieorganiczny w moczu mocz Więcej
Fosfor nieorganiczny wydalanie mocz DZM Więcej
Proteinogram surowica Więcej
RF ilościowo surowica Więcej
Równowaga kwasowo-zasadowa* krew włośniczkowa Więcej
TIBC (Fe, UIBC) - całkowita zdolność wiązania żelaza surowica Więcej
Białko całkowite surowica Więcej
Białko całkowite wydalanie mocz DZM Więcej
Białko całkowite w moczu mocz Więcej
Transferyna surowica Więcej
Triglicerydy (TG) surowica Więcej
Troponina T krew EDTA Więcej
Kwas moczowy surowicz Więcej
Kwas moczowy wydalanie mocz DZM Więcej
Kwas moczowy w moczu mocz Więcej
Mocznik surowica Więcej
Mocznik wydalanie mocz DZM Więcej
Mocznik w moczu mocz Więcej
Odczyn Waaler-Rose"go surowica Więcej

Endokrynologia

Nazwa badania Materiał Jak przygotować się do badania?
11-deoksykortyzol surowica Więcej
17-ketosterydy mocz DZM Więcej
17-OH-kortykosteroidy mocz DZM Więcej
17-OH progesteron surowica Więcej
17-alfa-hydroksypregnenolon surowica Więcej
Kwas 5-OH-indolooctowy mocz DZM Więcej
ACTH osocze Więcej
Hormon antydiuretyczny osocze Więcej
Adiponektyna surowica Więcej
Adrenalina wydalanie mocz DZM Więcej
Adrenalina osocze Więcej
Kwas delta-aminolewulinowy ALA mocz DZM Więcej
Aldosteron wydalanie mocz Więcej
Aldosteron surowica Więcej
Hormon anty-Mullerian surowica Więcej
Wolna podjednostka β -HCG (wg FMF) surowica Więcej
DHEA surowica Więcej
Dihydroksytestosteron surowica Więcej
11-deoksykortykosteron (DOC) surowica Więcej
Erytropoetyna Surowica Więcej
Estron surowica Więcej
Gastryna surowica Więcej
Hormon wzrostu surowica Więcej
Somatomedyna C IGF-1 surowica Więcej
Białko wiążące czynnik wzrostu typu 3 surowica Więcej
Inhibina A surowica Więcej
Inhibina B surowica Więcej
Koproporfiryny w moczu mocz Więcej
Kortyzol wydalanie mocz DZM Więcej
Kortyzol w moczu mocz Więcej
Kwas wanilinomigdałowy mocz DZM Więcej
Leptyna surowica Więcej
Makroprolaktyna surowica Więcej
Prolaktyna (po MTC - 0 i 60 min.) surowica Więcej
Prolaktyna (po MTC - 0 i 120 min.) surowica Więcej
Prolaktyna (po MTC - 0, 60 i 120 min.) surowica Więcej
Serotonina surowica Więcej
Serotonina w moczu mocz Więcej
SHBG globulina wiążąca hormony płciowe surowica Więcej
Testosteron wolny surowica Więcej
Androstendion surowica Więcej
β-HCG (ilościowo) surowica Więcej
DHEA-s surowica Więcej
Estradiol surowica Więcej
FSH surowica Więcej
FT3 (wolna trijodotyronina) surowica Więcej
FT4 (wolna tyroksyna) surowica Więcej
Insulina surowica Więcej
Parathormon surowica Więcej
Kortyzol surowica Więcej
LH surowica Więcej
Progesteron surowica Więcej
Prolaktyna surowica Więcej
Testosteron surowica Więcej
TSH surowica Więcej
T3 (trijodotyronina) surowica Więcej
T4 (tyroksyna) surowica Więcej
Tyreoglobulina surowica Więcej

Hematologia i koagulologia

Nazwa badania Materiał Jak przygotować się do badania?
Alfa2-makroglobulina surowica Więcej
Oporność na aktywowane białko C osocze cytrynianowe Więcej
Antyplasmina osocze cytrynianowe Więcej
Antytrombina III osocze cytrynianowe Więcej
Białko-C osocze cytrynianowe Więcej
Białko-S osocze cytrynianowe Więcej
Czynnik krzepnięcia IX osocze cytrynianowe Więcej
Czynnik krzepnięcia V osocze cytrynianowe Więcej
Czynnik krzepnięcia VII osocze cytrynianowe Więcej
Czynnik krzepnięcia VIII osocze cytrynianowe Więcej
Czynnik krzepnięcia X osocze cytrynianowe Więcej
Aktywność heparyny w osoczu (anty-Xa) osocze cytrynianowe Więcej
Czynnik krzepnięcia XI osocze cytrynianowe Więcej
Czynnik krzepnięcia XII osocze cytrynianowe Więcej
Czynnik XIII - mutacja genowa krew EDTA Więcej
Eozynofile w wymazie z nosa wymaz Więcej
Eozynofilia bezwzględna krew EDTA Więcej
Eozynofile w wymazie z worka spojówkowego wymaz Więcej
Fosfataza alkaliczna granulocytów - FAG krew EDTA/ rozmaz Więcej
Dehydrogenaza glukozo-6-fosforanu krew EDTA Więcej
Izomeraza glukozofosforanowa krew EDTA Więcej
Hemoglobina A2 krew EDTA Więcej
Elektroforeza hemoglobin patologicznych krew EDTA Więcej
Hemoglobina płodowa (HbF) krew EDTA Więcej
Heksokinaza krew EDTA Więcej
Karboksyhemoglobina Tętnicza krew heparynowa Więcej
Potas wewnątrzkrwinkowy* krew EDTA Więcej
Komórki LE krew heparyna Więcej
Methemoglobina Tętnicza krew heparynowa Więcej
Mieloperoksydaza krew EDTA/rozmaz Więcej
Oporność osmotyczna erytrocytów* krew EDTA Więcej
Plasminogen osocze cytrynianowe Więcej
Płytki krwi na heparynę krew heparyna Więcej
Test EMA - ocena zaburzeń błon erytrocytarnych* krew EDTA Więcej
Wolna hemoglobina w moczu mocz Więcej
Wolna hemoglobina w osoczu osocze cytrynianowe Więcej
Wolna hemoglobina w surowicy surowica Więcej
Czynnik von Willebranda (aktywność kofaktora rystocetyny) osocze cytrynianowe Więcej
Czynnik von Willebranda - antygen osocze cytrynianowe Więcej
APTT (czas kaolinowo-kefalinowy) osocze cytrynianowe Więcej
D-dimery osocze cytrynianowe Więcej
Fibrynogen osocze cytrynianowe Więcej
Morfologia 3 Diff krew EDTA Więcej
Morfologia 3 Diff z rozmazem krew EDTA Więcej
Morfologia 5 Diff krew EDTA Więcej
Morfologia 5 Diff z rozmazem krew EDTA Więcej
OB krew cytrynian Więcej
Płytki krwi krew EDTA Więcej
Płytki krwi na cytrynian krew cytrynian Więcej
PT (czas protrombinowy, wskaźnik INR) osocze cytrynianowe Więcej
Retikulocyty (automatycznie) krew EDTA Więcej
Ocena mikroskopowa rozmazu krwi krew EDTA Więcej
Czas trombinowy osocze cytrynianowe Więcej

Serologia grup krwi

Nazwa badania Materiał Jak przygotować się do badania?
Bezpośredni odczyn Coombsa krew EDTA/ surowica Więcej
Identyfikacja alloprzeciwciał odpornościowych i grupa krwi - konsultacja krew EDTA/ surowica Więcej
Badanie przeglądowe alloprzeciwciał krew EDTA/surowica Więcej
Grupa krwi ABO, Rh krew EDTA/surowica Więcej
Krew karta krew EDTA/surowica Więcej

Punktypobrań

Wybierz najbliższy punkt na mapie: