Autoimmunologia

Autoimmunologia

Pod określeniem immunologia rozumie się najczęściej reakcję odpornościowo-obronną organizmu na patogen. Przechorowanie niektórych chorób pozostawia swój ślad w postaci odporności. 

Tu zamieściliśmy badania laboratoryjne oceniające reakcje układu immunologicznego na własne antygeny

Badania przeciwciał reagujących z własnymi komórkami lub tkankami pozwoliły sprecyzować tło wielu chorób uznawanych do niedawna za idiopatyczne. Choroby i zespoły jak toczeń rumieniowaty, twardzina, reumatoidalne zapalenie stawów, łuszczyca, pęcherzowe choroby skóry, choroby nerek wątroby czy jelit mogą być właśnie rozpoznawane na podstawie badania podmiotowego, przedmiotowego i dodatkowych badań laboratoryjnych ujętych w tym pakiecie. Ze względu na mnogość metod, różnorodność nazewnictwa, w przypadku jakichkolwiek wątpliwości, prosimy o kontakt z wykorzystaniem infolinii, zakładki <a href=\"http://synevo.pl/kontakt-2\">„Kontakt” lub z najbliższym laboratorium. Wykorzystywane przez Synevo Polska metody immunofluorescencji (IFT) dzięki ogromnemu doświadczeniu diagnostów wykonujących oznaczenia stały się wysoce użyteczne klinicznie. Proponujemy postępowanie w postaci algorytmów pozwalające zarówno postawić trafne rozpoznanie jak i minimalizować koszty.

Diagnostyka autoimmunologicznych chorób wątroby

Nazwa badania Materiał Jak przygotować się do badania?
P-ciała p/aktynie (IIF) surowica Więcej
P-ciała p/mitochondrialne (AMA) (IIF) surowica Więcej
P-ciała p/mitochondrialne typ M4 (IB) surowica Więcej
P-ciała p/mitochondrialne typ M7 (IIF) surowica Więcej
P-ciala p/anhydrazie węglanowej typu I (WB) surowica Więcej
P-ciała p/receptorowi asialoglikoproteinowemu (RIA) surowica Więcej
P-ciała p/kanalikom żółciowym (BCA) (IIF) surowica Więcej
P-ciała p/cytozolowe (LC1) (IB) surowica Więcej
P-ciała p/mikrosomalne watrobowo-nerkowe (LKM-1) (IB) surowica Więcej
P-ciała p/mikrosomom wątroby i nerki (LKM) (IIF) surowica Więcej
P-ciała p/błonie hepatocytów (LMA) (IIF) surowica Więcej
P-ciała p/specyficznej proteinie wątrobowej (LSP) (IIF) surowica Więcej
P-ciała p/mitochondrialne typ M2 (AMA M2) ( IIF) surowica Więcej
P-ciała p/rozp. antygenowi wątr-trzustk. (SLA/LP) (IB) surowica Więcej
P-ciała p/mięśniom gładkim (SMA) (IIF) surowica Więcej
Panel wątrobowy rozszerzony BLOT (AMA M2, 3E(BPO), Sp100, PML, gp210, LKM-1, LC-1, SLA/LP, Ro-52) (IB) surowica Więcej
Panel wątrobowy BLOT (LKM-1, AMA M2, LC-1, SLA/LP) (IB) surowica Więcej
Panel wątrobowy IIF (ANA2, AMA, SMA, LKM, LMA, BCA) (IIF, DID/ELISA) surowica Więcej
Panel antygenów wątrobowych (LSP, LMA, LKM, SLA/LP, BCA) (IIF, IB) surowica Więcej
Panel wątrobowy pełny (ANA2, AMA, SMA, LKM, LSP, SLA/LP) (IIF, DID, ELISA, IB) surowica Więcej

Diagnostyka choroby trzewnej

Nazwa badania Materiał Jak przygotować się do badania?
P-ciała p/gliadynie (AGA) IgA (IIF) surowica Więcej
P-ciała p/gliadynie (AGA) IgG (IIF) surowica Więcej
P-ciała p/gliadynie (AGA) IgA i IgG (IIF) surowica Więcej
P-ciała p/retikulinie (ARA) IgA i IgG (IIF) surowica Więcej
P-ciała p/retikulinie (ARA) IgA (IIF) surowica Więcej
P-ciała p/retikulinie (ARA) IgG (IIF) surowica Więcej
P-ciała p/retikulinie, p/endomysium, p/gliadynie IgA i IgG (IIF) surowica Więcej
Panel diagnostyki celiakii (EMA ,AGA-IF, tTG-A, G) (IIF, ELISA) surowica Więcej
P-ciała p/endomysium (EMA) IgA i IgG (IIF) surowica Więcej
P-ciała p/endomysium (EMA) IgA (IIF) surowica Więcej
P-ciała p/endomysium i gliadynie IgA (IIF) surowica Więcej
P-ciała p/endomysium i gliadynie IgA i IgG (IIF) surowica Więcej
P-ciała p/endomysium i gliadynie IgG (IIF) surowica Więcej
P-ciała p/endomysium (EMA) IgG (IIF) surowica Więcej
P-ciała p/endomysium i p/retikulinie IgA (IIF) surowica Więcej
P-ciała p/endomysium i p/retikulinie IgG (IIF) surowica Więcej
P-ciała p/endomysium i p/retikulinie IgA, IgG (IIF) surowica Więcej
P-ciała p/tkankowej transglutaminazie IgA (tTG-A) (ELISA) surowica Więcej
P-ciała p/tkankowej transglutaminazie IgG (tTG-G) (ELISA) surowica Więcej
P-ciała p/tkankowej transglutaminazie (tTG) IgA i IgG (ELISA) surowica Więcej

Diagnostyka chorób nerek oraz płuc

Nazwa badania Materiał Jak przygotować się do badania?
P-ciała p/błonie podstawnej kłębuszków nerkowych (IIF) surowica Więcej
P-ciała p/błonie podstawnej kłębuszków nerkowych i p/błonie pęcherzyków płucnych (IIF) surowica Więcej
Panel nerkowy (DNA-DS, ANCA-IF, A-GMB) (IIF) surowica Więcej

Diagnostyka chorób neurologicznych

Nazwa badania Materiał Jak przygotować się do badania?
P-ciała p/mózgowe (p/neuronalne i p/osł. miel.) (ABA) (IIF) surowica Więcej
P-ciała p/osłonce mielinowej (IIF) surowica Więcej
P-ciała p/neuronalne metodą IB (amfifizyna, CV2, Ma-2/Ta, Ri, Yo, Hu) surowica Więcej
P-ciała p/neuronalne metodą IIF (Ri, Yo, Hu) surowica Więcej
P-ciała p/akwaporynie 4 (IIF) surowica Więcej
P-ciała p/gangliozydom (GM1, GD1b, GQ1b) IgG (IB) surowica Więcej
P-ciała p/gangliozydom (GM1, GD1b, GQ1b) IgM (IB) surowica Więcej
P-ciała p/gangliozydom (GM1, GM2, GM3, GD1a, GD1b, GT1b, GQ1b) IgG (IB) surowica Więcej
P-ciała p/gangliozydom (GM1, GM2, GM3, GD1a, GD1b, GT1b, GQ1b) IgM (IB) surowica Więcej
P-ciała p/gangliozydom (GM1, GM2, GM3, GD1a, GD1b, GT1b, GQ1b) IgG i IgM (IB) surowica Więcej
P-ciała p/gangliozydowi GD1a IgG (IB) surowica Więcej
P-ciała p/gangliozydowi GD1a IgM (IB) surowica Więcej
P-ciała p/gangliozydowi GD1b IgG (IB) surowica Więcej
P-ciała p/gangliozydowi GD1b IgM (IB) surowica Więcej
P-ciała p/gangliozydowi GM1 IgG (IB) surowica Więcej
P-ciała p/gangliozydowi GM1 IgM (IB) surowica Więcej
P-ciała p/gangliozydowi GM2 IgG (IB) surowica Więcej
P-ciała p/gangliozydowi GM2 IgM (IB) surowica Więcej
P-ciała p/gangliozydowi GM3 IgG (IB) surowica Więcej
P-ciała p/gangliozydowi GM3 IgM (IB) surowica Więcej
P-ciała p/gangliozydowi GQ1b IgG (IB) surowica Więcej
P-ciała p/gangliozydowi GQ1b IgM (IB) surowica Więcej
P-ciała p/gangliozydowi GT1b IgG (IB) surowica Więcej
P-ciała p/gangliozydowi GT1b IgM (IB) surowica Więcej
P-ciała p/glikoproteinie związanej z mieliną (MAG) (ELISA) surowica Więcej
P-ciała p/białkom zasadowym mieliny (ELISA) surowica Więcej

Diagnostyka chorób pęcherzowych skóry

Nazwa badania Materiał Jak przygotować się do badania?
P-ciała p/błonie podstawnej naskórka Pemphigoid (IIF) surowica Więcej
P-ciała p/desmosomom warstwy kolczystej Pemphigus (IIF) surowica Więcej

Diagnostyka chorób układu pokarmowego

Nazwa badania Materiał Jak przygotować się do badania?
P-ciała p/komórkom międzywyspowym trzustki (IIF) surowica Więcej
P-ciała p/komórkom kubkowatym jelita (GC) (IIF) surowica Więcej
Panel jelitowo–żołądkowy (PCA, GC, ACINTI, ASCA, ANCA-IF) (IIF) surowica Więcej
P-ciała p/komórkom okładzinowym żołądka (APCA) (IIF) surowica Więcej
P-cała p/komórkom okładzinowym żołądka i p/czynnikowi wewnętrznemu (IIF) surowica Więcej
P-ciała p/Saccharomyces cerevisiae (ASCA) IgA (IIF) surowica Więcej
P-ciała p/Saccharomyces cerevisiae (ASCA) IgA, IgG, IgM (IIF) surowica Więcej
P-ciała p/Saccharomyces cerevisiae (ASCA) IgG (IIF) surowica Więcej
P-ciała p/Saccharomyces cerevisiae (ASCA) (IIF) surowica Więcej
P-ciała p/Saccharomyces cerevisiae (ASCA) IgM (IIF) surowica Więcej

Diagnostyka kolagenoz

Nazwa badania Materiał Jak przygotować się do badania?
ANA Profil 1 (CENB, dsDNA, histony, Jo-1, nRNP/Sm, Sm, nukleosomy, Ro-52, rybosomalne białko P, Scl-70, SS-A, SS-B) (IIF, IB) surowica Więcej
P-ciała p/jądrowe i p/cytoplazmatyczne ANA2 (IIF, DID, ELISA/IB) surowica Więcej
ANA Profil 3 (AMA M2, Pm-Scl, PCNA, CENB, dsDNA, histony, Jo-1, nRNP/Sm, Sm, nukleosomy, Ro-52, rybosomalne białko P, Scl-70, SS-A, SS-B) (IIF, IB) surowica Więcej
P-ciała p/jądrowe i p/cytoplazmatyczne - miano i typ świecenia (IIF) surowica Więcej
P-ciała p/jądrowe p/Sm (ELISA) surowica Więcej
P-ciała p/białkom centromerów (CENP-Ab) (IIF) surowica Więcej
P-ciała p/dwuniciowemu DNA (dsDNA) (IIF) surowica Więcej
P-ciała p/jednoniciowemu DNA (ssDNA) (ELISA) surowica Więcej
ENA profil (SS-A, SS-B, nRNP/Sm, Sm, Scl-70, Jo-1) (IB) surowica Więcej
P-ciała p/histonom (IB) surowica Więcej
P-ciała p/nRNP/Sm (ELISA) surowica Więcej
P-ciała p/Scl-70 (ELISA) surowica Więcej
P-ciała p/nabłonkowi gruczołów ślinowych (SDEA) (IIF) surowica Więcej
P-ciała p/SS-A (Ro) (ELISA) surowica Więcej
P-ciała p/SS-B (La) (ELISA) surowica Więcej
Panel diagnostyki tocznia (ANA2, ANA3, LA-DRVV, GP1AGM) (IIF, IB, ELISA) surowica i osocze cytrynianowe Więcej

Diagnostyka miastenii

Nazwa badania Materiał Jak przygotować się do badania?
P-ciała p/receptorom acetylocholiny (AchR) (RIA) surowica Więcej
P-ciała p/mięśniom szkieletowym (ASMA) (IIF) surowica Więcej
Panel diagnostyki miastenii (ASMA, AchR ) (IIF, RIA) surowica Więcej
P-ciała p/kinazie tyrozyn. spec. dla mięśni (MuSK) (RIA) surowica Więcej
P-ciała p/kanałom wapniowym anty-VGCC (RIA) surowica Więcej

Diagnostyka niepłodności

Nazwa badania Materiał Jak przygotować się do badania?
P-ciała p/antygenom jajnika (IIF) surowica Więcej
P-ciała p/antygenom łożyska (IIF) surowica Więcej
P-ciała p/komórkom Leydiga (IIF) surowica Więcej
Panel autoimmunologicznej diagnostyki niepłodności kobiet (AOA, ASA) (IIF) surowica Więcej
Panel autoimmunologicznej diagnostyki niepłodności mężczyzn (LEYD-IF, ASA) (IIF) surowica Więcej
P-ciała p/plemnikowe (ASA) (IIF) surowica Więcej
Panel autoimmunologicznej diagnostyki poronień (APA, LA-DRVV, ACA-G, ACA-M, GP1-A, GP1-G, GP1-M) (IIF, KOAGULOM., ELISA) surowica i osocze cytrynianowe Więcej

Diagnostyka RZS

Nazwa badania Materiał Jak przygotować się do badania?
P-ciała p/warstwie rogowej (AKA) (IIF) surowica Więcej

Diagnostyka zaburzeń endokrynologicznych

Nazwa badania Materiał Jak przygotować się do badania?
P-ciała p/21 hydroksylazie sterydowej surowica Więcej
P-ciała p/korze nadnerczy (IIF) surowica Więcej
P-ciała p/GAD endogenne (RIA) surowica Więcej
P-ciała p/receptorowi insuliny IgA, IgG (RIA) surowica Więcej
P-ciała p/insulinowe (IAA) (RIA) surowica Więcej
P-ciała p/proinsulinie surowica Więcej
P-ciała p/fosfatazie tyrozynowej (IA2) (ELISA) surowica Więcej
P-ciała p/wyspom trzustki (ICA) (IIF) surowica Więcej

Diagnostyka zaburzeń immunohematologicznych

Nazwa badania Materiał Jak przygotować się do badania?
P-ciała p/erytrocytarne w diagnostyce NAIH 2 prob. na skrzep + 1 prob. EDTA Więcej
P-ciała p/czynnikowi wewnętrznemu (IIF) surowica Więcej
P-ciała p/płytkowe (MAIPA) surowica Więcej
P-ciała p/płytkowe (BIFT) surowica Więcej

Diagnostyka zapalenia wielomięśniowego oraz skórno-mięśniowego

Nazwa badania Materiał Jak przygotować się do badania?
P-ciała p/jądrowe Jo-1 (syntetaza histydyny) (ELISA) surowica Więcej
P-ciała p/Mi-2 (helikazia jądrowa) (IB) surowica Więcej
Panel diagnostyki zapalenia mięśni (miositis) (Mi-2, Ku, Pm-Scl, Jo-1, Pl-7, Pl-12) (IB) surowica Więcej
P-ciała p/jądrowe PM-Scl (PM1) (IB) surowica Więcej
P-ciała p/SRP (IB) surowica Więcej

Diagnostyka zapaleń naczyń

Nazwa badania Materiał Jak przygotować się do badania?
P-ciała p/śródbłonkom naczyń (AECA) (IIF) surowica Więcej
P-ciała p/cytoplazmie granulocytów ANCA (MPO i PR3) (IB) surowica Więcej
P-ciała p/granulocytarne ANCA typ świecenia (IIF) surowica Więcej
P-ciała p/cytoplazmie granulocytów ANCA (pANCA, cANCA) (ELISA) surowica Więcej
P-ciała p/granulocytarne cANCA (ELISA) surowica Więcej
P-ciała p/laktoferynie w surowicy (ELISA) surowica Więcej
Panel naczyniowy (ANA, ANCA-IF, AECA) (IIF) surowica Więcej
P-ciała p/granulocytarne pANCA (ELISA) surowica Więcej

Diagnostyka zespołu antyfosfolipidowego

Nazwa badania Materiał Jak przygotować się do badania?
P-ciała p/kardiolipinowe (ACA) IgG, IgM (ELISA) surowica Więcej
P-ciała p/kardiolipinowe (ACA) IgA (ELISA) surowica Więcej
P-ciała p/kardiolipinowe (ACA) IgG (ELISA) surowica Więcej
P-ciała p/kardiolipinowe (ACA) IgM (ELISA) surowica Więcej
P-ciała p/fosfatydyloserynie IgG (ELISA) surowica Więcej
P-ciała p/fosfatydyloserynie IgM (ELISA) surowica Więcej
P-ciała p/fosfolipidowe IgG (ELISA) surowica Więcej
P-ciała p/fosfatydyloserynie IgG, IgM (ELISA) surowica Więcej
P-ciała p/fosfolipidowe IgM (ELISA) surowica Więcej
P-ciała p/fosfatydyloinozytolowi IgG (ELISA) surowica Więcej
P-ciała p/fosfatydyloinozytolowi IgG i IgM (ELISA) surowica Więcej
P-ciała p/fosfatydyloinozytolowi IgM (ELISA) surowica Więcej
P-ciała p/β2-glikoproteinie1 IgA (ELISA) surowica Więcej
P-ciała p/β2-glikoproteinie1 IgG (ELISA) surowica Więcej
P-ciala p/β2-glikoproteinie1 IgG, IgM (ELISA) surowica Więcej
P-ciała p/β2-glikoproteinie1 IgM (ELISA) surowica Więcej
Antykoagulant tocznia (DRVVT) (KOAGULOM.) osocze cytrynianowe Więcej
Antykoagulant tocznia (DRVVT) - test potwierdzenia (KOAGULOM.) osocze cytrynianowe Więcej
P-ciała p/protrombinie IgG (ELISA) surowica Więcej
P-ciała p/protrombinie IgM (ELISA) surowica Więcej
P-ciała p/protrombinie IgG i IgM (ELISA) surowica Więcej

Inne choroby autoimmunologiczne

Nazwa badania Materiał Jak przygotować się do badania?
P-ciała p/sercowe (IIF) surowica Więcej
P-ciała inaktywujące interferon beta (ELISA) surowica Więcej
Panel antygenów tkankowych: ANA-ANC, AMA, AKT-AB, SMA, LKM, PCA, A-SERC surowica Więcej
TNF-alfa (CLIA) surowica (zamrozić po pobraniu) Więcej
P-ciała p/wyspom trzustki, p/komórkom międzywyspowym trzustki, p/komórkom kubkowatym jelita (IIF) surowica Więcej
P-ciała p/tyreoglobulinie (TG) (ECLIA) surowica Więcej
P-ciała p/peroksydazie tarczycowej (TPO) (ECLIA) surowica Więcej
P-ciała p/receptorom TSH (AB-TSHR) (ECLIA) surowica Więcej

Punktypobrań

Wybierz najbliższy punkt na mapie: