SZUKAJ BADANIA

Jak przygotować się do pobrania próbki kału?

Przed pobraniem próbki na badanie kału zakup w aptece specjalny pojemnik transportowy z przyczepioną do nakrętki łopatką i przygotuj czyste, suche naczynie (basen lub inny pojemnik), które będzie Ci służyć za toaletę.Badanie kału - pojemnik do pobrania na badanie ogólne 2

W dniu badania pamiętaj o:

 • Przed pobraniem próbki całkowicie opróżnij pęcherz moczowy.
 • Oddaj kał do przygotowanego naczynia.
 • Za pomocą łopatki z pojemnika transportowego pobierz odpowiedniej wielkości próbkę:

– Do badań wirusologicznych, bakteriologicznych
i mykologicznych
pobierz próbkę wielkości orzecha laskowego.
– Do badań parazytologicznych pobierz próbkę wielkości orzecha włoskiego.
– Jeżeli kał jest płynny wielkość próbki powinna wynosić 2-3 ml.

Bez względu na wielkość próbki pamiętaj, że badanie kału wymaga pobrania materiału z kilku miejsc, szczególnie tych zawierających krew, śluz lub ropę.

 • Jeżeli zauważysz w pobranym kale pasożyty oddziel je od próbki, wypłucz wodą i prześlij do laboratorium w oddzielnym pojemniku zawierającym niewielką ilość roztworu fizjologicznego chlorku sodu (NaCl 0,85%) lub wody.
 • Przekaż próbkę do laboratorium w możliwie najkrótszym czasie od momentu pobrania. Do 2 godzin może się ona znajdować w temperaturze pokojowej, ale po tym czasie musi być przechowywana
  w lodówce.

Uwaga!

 • W okresie poprzedzającym badanie kału stosuj zwyczajową dietę (zrezygnuj zarówno z odchudzania, jak i objadania się).
 • Jeśli na co dzień stosujesz leki skonsultuj się z lekarzem, czy powinieneś je odstawić. Niektóre farmaceutyki mogą mieć wpływ na odczynniki do badania próbek stosowane w laboratorium oraz w przypadku posiewu kału mogą wpływać hamująco na hodowlę drobnoustrojów.
 • Jeśli badanie dotyczy posiewu w kierunku Campylobacter, to  kał powinien być dostarczony w podłożu transportowym z węglem – np. podłoże Stuarta (specjalna probówka do wymazów z aplikatorem zakończonym wacikiem). Kał nie powinien być schładzany. Czas dostarczenia do laboratorium powinien być jak najkrótszy.

Badanie Kału - Podloze transportowe z weglem

Pytania, które może zadać Ci personel medyczny:

 • Czy w okresie poprzedzającym przygotowanie próbki stosowałeś zwyczajową dietę?
 • Kiedy została pobrana próbka?
 • Czy jesteś w trakcie antybiotykoterapii?Znajdź laboratorium

Czy wiesz że … ?

1. Badanie próbek kału pozwala na diagnozę wielu groźnych chorób układu pokarmowego. Pobrane próbki najpierw są poddawane ocenie mikroskopowej (szczególną uwagę zwraca się na domieszki patologiczne takie jak śluz, ropa, krew i niestrawione resztki pokarmowe), a następnie analizie chemicznej oraz bakteriologicznej. Te ostatnie pozwalają ona na sprawdzenie obecności bakterii (badanie na posiew), grzybów (badanie mykologiczne), pasożytów (badanie parazytologiczne) i wirusów.

2. Próbka kału nie jest materiałem diagnostycznym, jeśli chcesz siebie, albo swoje dziecko zbadać w kierunku owsików (Enterobius vermicularis). W przypadku tego badania parazytologicznego musisz pobrać wycier z odbytu przy pomocy zestawu kupionego w aptece lub pobranego w punkcie pobrań.