SZUKAJ BADANIA

Jak przygotować się do badań specjalistycznych?

W niektórych przypadkach zasady przygotowania się do badań określane są przez lekarza zlecającego. Obejmują one złożone procedury, a często samo pobranie materiału do badania dokonywane jest bezpośrednio przez lekarza. W takich przypadkach klinicysta osobiście lub wytypowana przez niego pielęgniarka informuje Pacjentów o konieczności zastosowania odpowiednich procedur wstępnych.