SZUKAJ BADANIA

Partnerzy Synevo Polska

Medgen nasz partner w dziedzinie genetyki medycznej

Medgen jest podmiotem leczniczym utworzonym przez specjalistów (genetyków, lekarzy, diagnostów laboratoryjnych, biologów molekularnych) z kilkunastoletnim doświadczeniem w zakresie genetyki medycznej oraz bogatym dorobkiem diagnostyczno-naukowym. Doświadczenie zawodowe pracownicy Medgen zdobywali i nadal poszerzają w kluczowych instytutach naukowych, referencyjnych ośrodkach klinicznych w kraju i za granicą. Zespół tworzą osoby będące członkami krajowych i międzynarodowych towarzystw naukowych. Genetycy i lekarze Medgen biorą aktywny udział w konferencjach medycznych, dzięki czemu dysponują aktualną wiedzą z zakresu genetyki medycznej. Zespół współpracuje również z fundacjami i stowarzyszeniami pacjentów i ich rodzin.

Współpraca z Medgen stwarza możliwość skorzystania z konsultacji genetycznych w Poradni Genetycznej, jak również wykonania badań wielu chorób i predyspozycji o podłożu genetycznym w Laboratorium Genetycznym. Dotychczas chorób o podłożu genetycznym znanych jest ok. 8000, dlatego też oferta diagnostyczna jest nieustannie poszerzana, zgodnie z zapotrzebowaniem lekarzy klinicystów, współpracujących genetyków a także indywidualnych pacjentów.

Dzięki stosowanej technologii istnieje możliwość projektowania nowych procedur diagnostycznych także dla pojedynczych pacjentów.

Działalność MEDGEN opiera się na wdrażaniu innowacyjnych technologii do celów diagnostyki medycznej na potrzeby szpitali, klinik, instytutów, sieci laboratoriów diagnostycznych oraz klientów indywidualnych.

wykres_diagnostyka medgen

Stosowana metoda identyfikacji mutacji punktowych – sekwencjonowanie DNA – to najczulsza ze wszystkich metod biologii molekularnej (czułość ok. 99,8%) wykorzystywanych w genetyce medycznej. Pozwala wykryć zarówno mutacje znane, opublikowane w literaturze medycznej, zarejestrowane w genetycznych bazach danych, jak również mutacje nowe – jak dotąd nigdzie nie opisane. Często zdarza się, iż taka mutacja ma charakter rodzinny, to znaczy występuje tylko u członków danej rodziny.

Badania diagnostyczne wykonywane w Laboratorium MEDGEN mają wyższą czułość i wykrywalność w porównaniu z komercyjnymi testami genetycznymi.

Komercyjny test genetyczny wykrywa tylko najczęstsze mutacje, natomiast opracowane przez zespół Medgen badania genetyczne wykrywają zarówno zmiany częste jak i rzadkie. Zazwyczaj w jednym badaniu genetycznym istnieje możliwość wykrycia nie kilku/kilkunastu mutacji, tak jak dzieje się to w przypadku testu genetycznego, a wręcz kilkuset, a nawet kilku tysięcy mutacji. Komercyjne testy genetyczne są zamkniętymi zestawami i nie uwzględniają specyfiki poszczególnych grup narodowych, a populacja polska charakteryzuje się dużą heterogennością genetyczną, co powoduje, iż schematy diagnostyczne stosowane w krajach Europy Zachodniej i USA nie są adekwatne z punktu widzenia polskich pacjentów.

Dzięki współpracy i synergii placówek SYNEVO – MEDGEN udostępniamy Państwu najszerszą w Polsce i stale rosnącą ofertę badań molekularnych i cytogenetycznych, dotyczących obecnie ponad 180 jednostek chorobowych i możliwych do wykonania na terenie całego kraju.

Nucleagena

Laboratorium Nucleagena powstało w czerwcu 2005 roku w odpowiedzi na zapotrzebowanie lekarzy oraz pacjentów na nowoczesne, szybkie i wiarygodne badania w zakresie biologii molekularnej przy zachowaniu najwyższych standardów jakości.

Ścisła współpraca z zapleczem naukowym, klinicznym i lekarskim umożliwia wdrażanie najnowszych osiągnięć naukowych i technologicznych z zakresu diagnostyki molekularnej. Nucleagena współpracuje z ponad 2000 placówek medycznych na terenie całej Polski.

Firma prowadzi internetowe portale tematyczne: www.test-hpv.pl, www.urogin.pl, www.uplawy.pl oraz 2 sklepy internetowe: www.testy.nucleagena.pl, www.sklep.nucleagena.pl

Kładziemy nacisk, aby każdy element oferowanego Państwu produktu oraz usługi posiadał certyfikat CE oraz certyfikat jakości. Testy oferowane przez Laboratorium Nucleagena to w większości pierwsze w Polsce testy posiadające znak CE, opracowane według Europejskiej Dyrektywy Diagnostyki In Vitro 98/79/EC, zgodnie z najwyższymi standardami jakości (ISO 9001 i ISO 13485), przeznaczone do rutynowej diagnostyki.

Aktualne certyfikaty zewnętrznej kontroli laboratoryjnej potwierdzające jakość naszych badań (INSTAND – Marzec / Czerwiec 2009) (Testy z krwi (HBV, HCV, CMV) oraz Test DNA HPV)

Innowacyjne produkty i usługi

Jako pierwsi na rynku zaoferowaliśmy Państwu

  • testy ilościowe i jakościowe oparte na przełomowej technologii Real-Time PCR.

Jako jedyne laboratorium na rynku wprowadziliśmy:

  • test ilościowy i jakościowy do diagnostyki zakażeń wirusem HPV, wykrywający aż 37 genotypy
  • pierwszy w Polsce multitest do diagnostyki najczęstszych zakażeń układu moczowo-płciowego
  • cytologię jednowarstwową – innowacyjną metodę badań skrenningowych raka szyjki macicy.

Najwyższa jakość Nucleagena

Testy oferowane przez Laboratorium Nucleagena to w większości pierwsze w Polsce testy posiadające znak CE, opracowane według Europejskiej Dyrektywy Diagnostyki In Vitro 98/79/EC, zgodnie z najwyższymi standardami jakości (ISO 9001 i ISO 13485), przeznaczone do rutynowej diagnostyki.